Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Gıda Teknolojisi Teknisyenliği Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru
06.10.2023

-DUYURU-

 

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Gıda Teknolojisi Teknisyeni kadrosu için yapılan sınav sonuçlarına ilişkin sorgu ekranı Adliyemiz web sayfasında ilan edilmiştir.

 

Başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar temin ederek Diyarbakır Adliyesi ana bina 4. Katta bulunan Adalet Komisyonu Birimine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

1- Başarılı olan adayların, ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Ayrıca adayların ataması yapılacak unvanda görev yapabileceğinin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Örnek Gıda Teknolojisi Teknisyeni olur. 

 

2- Bir adet aileyi gösterir Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (E-devletten alınabilir)

 

3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Bu form internet sitemizde mevcut olup bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

4- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

        

5- KPSS Sonuç Belgesi

 

6- Öğrenim belgesinin E-Devlet üzerinden alınmış bir adet örneği

 

7- Mal beyanı (Bu form internet sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı doldurulacaktır. Adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmayanlar sadece kimlik bilgilerini yazarak beyanı imzalayacaklardır.)

 

8- Biometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş, resmi kıyafetle) - (4 adet)

 

9- Askerlik durum belgesi, (Askerlik durum belgesi e-devletten alınabilir. Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir) Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetine ilişkin durumun, sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir)

 

10- Eş durum beyanı, soruşturma ve kovuşturma olmadığına dair beyan (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.)

 

11- Transkript (Bu belge ilgili kurumun vermiş olduğu onaylı belge olmalıdır)

 

12- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

 

İstenen evraklarda imzalanması gereken kısımlar mutlaka imzalanacaktır.

 

İstenilen belgelerin şeffaf dosya içerisinde yukarıda belirtilen sırayla Komisyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların tamamı tek seferde teslim edilmelidir.

 

 

NOT: BAŞARILI OLARAK İLAN EDİLEN ADAYLAR ARASINDA BAŞKA BİR KURUMA ATANAN VEYA FERAGAT ETMEK İSTEYENLERİN BULUNMASI HALİNDE İVEDİLİKLE FERAGAT DİLEKÇELERİNİ YAZARAK, KOMİSYONUMUZ İLE İRTİBATA GEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.  

 


Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetinin Bulunmadığına Dair Beyan

Mal Bildirim Beyanı

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Sağlık Durum Beyanı

TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Elazığ Cad. Diyarbakır Adalet Sarayı Yenişehir/ DİYARBAKIR

Telefon

0 412 229 16 00

0 412 228 30 40

E-Posta

abbdiyarbakircbsisaretadalet.gov.tr; diyarbakiradliyesimibisaretgmail.com

Adalet Bakanlığı Logosu