Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 YILI LOJMAN DUYURUSU (HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI)
02.01.2024

 T.C.
DİYARBAKIR
ADLİ YARGI  İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
                                                                                                         

D U Y U R U
(Hakim ve Cumhuriyet Savcıları İçin)


         Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca kendisine konut tahsis edilmesini isteyenler tarafından verilecek başvuru beyannamelerinin her yıl Ocak ayı içerisinde değerlendirilerek lojman sıra cetvelinin düzenlenmesi gerektiğinden, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için 2024 Ocak ayı itibariyle lojman sıra cetveli yeniden düzenlenecektir.
         Bu itibarla; 
          1) Kendisine konut tahsis edilmesini isteyenlerin “Başvuru Beyannamesi”ni, Yönetmeliğin 14. maddesine uygun olarak doldurup UYAP kişisel işlemler ekranından en geç 31 Ocak 2024 günü Başkanlığımıza göndermeleri daha önce lojman tahsisi talebinde bulunanların da anılan tarihe kadar başvuru beyannamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ayrıca lojman talebinde bulunacakların kendisine ve birlikte oturacağı birinci derecedeki yakınlarına ait, engelli raporu ile deprem nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu ağır, orta ve hafif hasarlı rapor ve şehit, gazilik belgesinin UYAP'taki başvurunun belge ekle kısmına ayrıca eklenmesi gerekmektedir.
           2) Başvuru beyannamesinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması halinde başvurular işleme konulmayacaktır.
           3) Ocak ayı içerisinde aynı yerde görevli olup başvuruda bulunmayan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 31 Ocak 2024 tarihinden sonra o yıl içerisinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yıl içerisinde sadece başka bir yerden tayin yoluyla gelenlerin talepleri de süresinde başvuru yapmış gibi değerlendirilecektir.
           4) Anılan Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde müteakip yılda değerlendirmeye alınacaktır.
           5) Kendisine konut tahsis edilen Hakim ve Cumhuriyet Savcısı, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kira sözleşmesini imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsis edileceği gibi; kendisine vazgeçme iradesini vakfa ulaştırdığı ya da 15 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren 1 yıllık süreyle konut tahsis edilemez.
            İlanen duyrulur.02.01.2024


                                                                                                                                                                   Beytullah ÖZER-107418
                                                                                                                                                             Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
                                                                                                                                                                   Adalet Komisyonu Başkanı
                        

                        

Adres

Elazığ Cad. Diyarbakır Adalet Sarayı Yenişehir/ DİYARBAKIR

Telefon

0 412 229 16 00

0 412 228 30 40

E-Posta

abbdiyarbakircbsisaretadalet.gov.tr; diyarbakiradliyesimibisaretgmail.com