02
Ekim 2019
2
Eylül 2019
26
Ağustos 2019
30
Temmuz 2019
30
Temmuz 2019
11
Nisan 2019
31
Mayıs 16
Diyarbakır Adalet Komisyonu
Şırnak Ceza İnfaz Kurumları İçin Komisyonumuzca Yapılan Erkek Bayan İnfaz Koruma Memurluğu,
Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Elektrik, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği, Aşçılık, Kaloriferci,
Sağlık Memurluğu, Şoförlük sınavları nihai başarı listesi