Ramazan SOLMAZ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı
HAVA DURUMU
DIYARBAKIR
RESMİ KURUMLAR

ATAMA BELGELERİ

         Komisyonumuzca nihai başarı listesinde isimleri yazılı şahıslar aşağıda belirtilen şekliyle atamaya esas evraklarını Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığına en kısa süre içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Öğrenim belgesinin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi, (Mezun olunan okuldan alınan onaylı öğrenim belgesi fotokopisi kabul edilmeyecektir)

2- 3 adet kimlik fotokopisi,

3- 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

4- 6 x 9 ebadında 2 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

5- 3 adet arşiv araştırma ve güvenlik soruşturma formu( Bu form web sitemizde bulunmakta olup, bu form el yazısıyla kesinlikle doldurulmayacaktır. Bilgisayardan doldurularak çıktı alınacaktır ve her bir forma ayrıca fotoğraf yapıştırılacaktır ayrıca isim soy isim yazılarak ve ıslak imza mutlaka atılacaktır.) ayrıca bu formda bulunan kardeş bilgilerine varsa 18 yaşından büyük iki adet kardeş yazılacaktır, bunun dışında fazlaca kardeşi bulunsa dahi yazılmayacaktır ve bu form tek sayfaya sığacak şekilde düzenlenecektir,

6-Askerlik durum belgesi, (Askerlik durum belgesi için e-devletten alınan çıktı kabul edilmeyecektir, bizzat askerlik şubesinden mühürlü belge alınacak ve askerlik durum

belgesinde yazılan öğrenim durumu ile Komisyonumuza sınav için başvurulan öğrenim durumu aynı olmalıdır, aksi takdirde yeniden belge istenecektir.)

7-KPSS sınav sonuç belgesi (ÖSYM web sitesinden temin edilecektir, onaya gerek yoktur)

8-Sağlık durum beyanı ( Bu form web sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. Ayrıca hastaneden veya sağlık ocağından sağlık raporu çıkarılmayacaktır.)

9-Eş durum beyanı ( Bu form web sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.)

10-Adli sicil ve arşiv kaydı beyanı ( Bu form web sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.)

11-Soruşturma ve kovuşturma olmadığına dair beyan ( Bu form web sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.)

12- Mal beyanı ( Bu form web sitemizde 2 nüsha halinde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile her iki nüshada doldurulacaktır. Adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmayanlar sadece kimlik bilgilerini yazarak beyanı imzalayacaklardır.)

13-Bilgisayar sertifikası ya da bilgisayar dersini gördüğüne dair transkript (Bu belge ilgili kurumun vermiş olduğu onaylı belge olmalıdır, Mübaşirler bu evrakı vermeyeceklerdir)

14-İl dışında bulunanların evraklarını yukarıdaki hali ile eksiksiz olarak hazırlamaları durumunda, bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile Adalet Komisyonumuza göndermeleri halinde evrakları işleme alınacak olup, yukarıdaki şekilde hazırlanmaması durumunda evrakları işlemsiz iade edilecektir.

1-SAĞLIK RAPORU BEYAN

2-EŞ DURUM BEYANI

3-BEYAN-ADLİ SİCİL VE ARŞİV

4-BEYAN-SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

5-MAL BİLDİRİMİ

6-GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi Resmi Web Sitesi ©2015 Tüm Hakları Saklıdır. Diyarbakır Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Hazırlanmıştır...